Dysze o regulowanym kącie

Wyświetlanie 1–12 z 19 wyników

Dysze o regulowanym kącie

w każdym zraszaczu statycznym można zamontować dysze umożliwiające optymalne ustawienia pracy. Bez jakichkolwiek narzędzi, ręcznie, można dokonać zmiany ustawień w zakresie 0° do 360°. Zasięg każdej dyszy może zostać zredukowany do 25%. W ten sposób możesz ustawić zraszacze, aby nawadniały teren o zróżnicowanym kształcie.

Większość dysz zaprojektowano, tak aby dawały optymalne strumienie wody w typowych przedziałach 90°, 180° i 360°. Dzisiaj jednak, coraz więcej terenów wymaga stosowania dysz, które można ustawić na zraszanie w innym, niż typowym zakresie kąta. Trawniki, grządki i inne tereny tworzone są z figur nieregularnych geometrycznych i wymagają efektywnego nawadniania. Dysze o regulowanym kącie można ustawiać w zakresie 0°-360° i wyregulować na odpowiednie odległości.