Filtry do nawadniania

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Filtry

jakość wody ma niebagatelny wpływ nie tylko na uprawy, ale i system nawadniania. Szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia są systemy kroplowe. Woda czerpana ze zbiorników otwartych zawiera zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne: piasek, obumarłe części roślin i zwierząt, a także biologiczne — glony, bakterie. Natomiast woda pochodząca ze studni głębinowych często zawiera duże ilości związków Fe, Mn, Ca i Mg, które mogą blokować kroplowniki. Nawadnianie kroplowe wymaga dokładnej filtracji elementów stałych w wodzie, emitery mogą być zapychane także przez rozwijające się w instalacji bakterie. Odpowiednia filtracja wody jest konieczna również w przypadku systemów mikrozraszania, gdzie zanieczyszczenia mechaniczne mogą łatwo doprowadzić do zablokowania dysz. Mniej wymagające pod względem jakości wody są deszczownie, w przypadku których drobne zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne nie zagrażają systemowi nawadniania.