Moduł do STEROWNIKA ESP-LXME 12

1206,75 

Moduł pozwalający na rozbudowę sterownika o 12 sekcji

Moduł

pozwala na rozbudowę sterownika o 12 sekcji

Sterownik ESP-LXME w wersji podstawowej może
obsłużyć 8 lub 12 sekcji, przy czym jest on
wyposażony w 3 złącza rozszerzające, w których
można zainstalować moduły sekcyjne obsługujące 8
lub 12 sekcji. W konsekwencji sterownik może
obsługiwać do 48 sekcji.
Moduły można instalować i usuwać podczas pracy
urządzenia, w związku z czym czynności takie nie
wymagają wyłączania zasilania.
Dynamiczne przypisywanie numerów poszczególnym
sekcjom pozwala uniknąć przerw w numeracji, które
mogą wystąpić w sterownikach modularnych w
przypadku pominięcia złączy służących do instalacji
modułów, a także w wyniku instalacji w jednym
sterowniku modułów przeznaczonych do obsługi
różnej liczby sekcji.