Przewód zasilający pompę 3×2,5 mm

6,80 

Kabel, przewód zasilający pompę 3×1,5 mm

Przewód zasilający

kabel, przewód zasilający pompę 3×2,5 mm. Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce gumowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych. Przewody wykonane wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V
(05), o izolacji z gumy EPR (R) i powłoce z gumy
EPR (R), żyłami giętkimi (F).